KABOURKOVÁ, Kristina. Praktika z účetnictví : sbírka příkladů na procvičování. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 40 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praktika z účetnictví : sbírka příkladů na procvičování
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 40 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Tags KEM3, PUC
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 21/12/2013 09:14.
Abstract
Tato sbírka příkladů je určena studentům bakalářského studijního programu s ekonomickým zaměřením. Má pomoci studentům při studiu předmětů Účetnictví 1 a Praktika z účetnictví. Sbírka obsahuje dvacet účetních příkladů včetně řešení. Studenti si procvičí účtování u neplátce daně z přidané hodnoty, a to účtování o materiálu a o zboží v metodě a i v metodě b, účtování o inventarizačních rozdílech, o úvěrech a používání účtu peníze na cestě. U každého příkladu je poté sestavena rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Studenti by po procvičení všech příkladů obsažených ve sbírce měli umět zaúčtovat základní účetní operace, sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztráty a stanovit správně hospodářský výsledek.
PrintDisplayed: 5/12/2021 11:40