KABOURKOVÁ, Kristina. Základy personální a mzdové agendy : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 68 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy personální a mzdové agendy : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, 68 s. 2013.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Štítky KEM3, ZMA
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 12. 12. 2013 15:21.
Anotace
Tato učební opora je určena studentům bakalářského studijního programu s ekonomickým zaměřením. Má seznámit studenty se základy personální činnosti v podniku, s problematikou mzdové evidence a s výpočtem mezd a odvodů z nich, tj. se základy daně z příjmů ze závislé činnosti, se zákonným zdravotním, důchodovým a sociálním pojištěním. Při studiu této problematiky je nutné používat aktuální znění zákonů, zejména zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v pozdějších zněních, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v pozdějších zněních, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotní pojištění v pozdějších zněních, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v pozdějších zněních, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v pozdějších zněních, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v pozdějších zněních, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v pozdějších zněních a konečně zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2021 18:52