MULAČ, Petr a Věra MULAČOVÁ. Současné přístupy k financování vysokých škol v zemích EU. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 1, s. 107-115. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současné přístupy k financování vysokých škol v zemích EU
Název anglicky Recent higher education institutions funding attitudes within EU countries
Autoři MULAČ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Věra MULAČOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000350
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky financování vysokých škol; veřejné financování; školné a poplatky; podpora studentů
Klíčová slova anglicky higher education institutions funding; public funding; study fees; support for students
Štítky KEM6, riv13
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 27. 3. 2014 13:32.
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je porovnat současné přístupy k financování vysokých škol v zemích EU. Současná ekonomická situace přispívá v mnoha evropských zemích ke snižování investic do vysokoškolského vzdělávání. Ve všech zemích Evropy přetrvává vysoká závislost vysokoškolských institucí na veřejném financování, avšak rostoucí počet zemí EU již zavedl různé druhy poplatků, které musí studenti v terciárním vzdělávání platit. Dopad těchto poplatků za studium je řešen cílenou finanční podporou studentů, přičemž hlavní část veřejných výdajů do této oblasti činí stipendia a studentské půjčky. Pro budoucí udržitelnost musí být zdroje diverzifikovány a financování být uskutečňováno kombinací veřejných a soukromých zdrojů.
Anotace anglicky
The main goal of this paper is to compare nowadays higher education institutions funding attitudes within EU countries. The recent economic downturn has furthermore contributed to the decision in many European countries to decrease the levels of investment into higher education. Across Europe continues strong HEI’s dependence on public funding but an increasing number of EU countries introduced different types of fees to be paid by tertiary education students. Targeted financial support to particular students mitigated the effects of study fees. Grants and loans for students at tertiary level are a major strand of public expenditure. For future sustainability funding sources have been diversified, containing a mixture of public and private funding sources.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 10:24