HANZAL, Petr and Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Ověření platnosti Benfordova modelu v oboru účetních dat podnikatelských subjektů v České republice (The Examination of the Validity of Benford's model on Scope of Accountign Data of Entepreneurial Units in the Czech Republic). Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, České Budějovice: EF, JČU, České Budějovice, 2010, No 4, p. 39-43. ISSN 1212-3285.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ověření platnosti Benfordova modelu v oboru účetních dat podnikatelských subjektů v České republice
Name (in English) The Examination of the Validity of Benford's model on Scope of Accountign Data of Entepreneurial Units in the Czech Republic
Authors HANZAL, Petr and Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ.
Edition Acta universitatis Bohemiae meridionales: vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod, České Budějovice, EF, JČU, České Budějovice, 2010, 1212-3285.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Benfordův model; detekce manipulací účetních dat; datová integrita; první číslo
Keywords in English Benford’s model; Detecting fraud in accounting data; Data integration; First digit
Tags KPV1
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 10:22.
Abstract
Cílem práce je ověření platnosti, případně upřesnění Benfordova modelu v oboru účetních dat, získaných od podniků v regionech České republiky, v podmínkách českých účetních standardů jako součást studia vnějších regionálních ekonomických vztahů na úrovni podnikatelských subjektů. Výsledky výzkumu by měly být příspěvkem k informačnímu systému finančních úřadů, sloužícímu k detekci manipulací účetních dat a tedy ke zvýšení celkové efektivnosti daňových kontrol.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to prove the validity, alternatively to elaborate the Benford’s model, in the scope of accounting data, gained from the entepreneurial units in the Czech republic, as the part of study of the external regional economic relations at the level of the entepreneurial subjects. The result of the examination should be considered as the contribution to the information system of the tax authorities, disposable to detect of the fraud in accounting data and to improve the the efficiency of the tax inspections.
PrintDisplayed: 25/11/2020 12:30