ZEMAN, Robert. Zásady a metody teoretické výuky studentů v předmětech Peníze a banky a Pojišťovnictví a bankovnictví I, II a kritéria jejich hodnocení. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zásady a metody teoretické výuky studentů v předmětech Peníze a banky a Pojišťovnictví a bankovnictví I, II a kritéria jejich hodnocení.
Název anglicky Principles and methods of theoretical teaching of students in the subjects Money and banks and Insurance and banking I, II and their evaluation criteria.
Autoři ZEMAN, Robert.
Vydání České Budějovice, Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků, od s. nestránkováno, 5 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-053-3
Klíčová slova česky peníze; banky; pojišťovny; test; hodnocení
Klíčová slova anglicky money; banks; insurance companies; test; evaluation
Štítky KEM6, PEB
Návaznosti CZ.1.07/2.2.00/28.0115, záměr.
Změnil Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 11. 2. 2013 15:09.
Anotace
Předmět Peníze a banky patří k povinným předmětům 2. ročníku oboru ekonomika podniku. Prochází jim ročně cca 600-800 studentů. Předmět má čásovou dotaci 2 hodiny přednášek týdně pro prezenční studium kde výuka v akademickém roce trvá 13 týdnů a 10 h konzultací u kombinovaného studia za semestr. Předměty Pojišťovnictví a bankovnictví I, II patří mezi povinně volitelné předměty. Pravidelně si je volí cca 80-130 studentů. Pojišťovnictví a bankovnictví I má čásovou dotaci 2 hodiny přednášek týdně a Pojišťovnictví a bankovnictví II má čásovou dotaci 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení týdně u prezenčního studia kde výuka v akademickém roce trvá 13 týdnů. Studenti kombinovaného studia si tyto povinně volitelné předměty navolit nemohou. Zkoušení probíhá ve všech případech písemnou formou. Vzhledem k počtu zkoušených studentů se u Peněž a bank zkouší pouze pomocí závěrečného testu. U Pojišťovnictví a bankovnictví I, II je využíváno zkoušení pomocí průběžného a závěrečného testu. Testy jsou konstruovány tak aby student získál maximálně 100 bodů.
Anotace anglicky
The subject Money and banks belongs to obligatory subjects of the 2nd grade of the enterprise economics field. Approximately 600-800 students attend this course per year. This subject has a timebound grant 2 hours of sessions per week for the full-time study, when the classes take 13 weeks in the academic year and 10 hours of consultations by the combined study per semester. The subjects Insurance and banking I, II belong to compulsory optional subjects. Approximately 80-130 students choose regularly these subjects. The Insurance and banking I has a timebound grant 2 hours of sessions per week and the Insurance and banking II has a timebound grant 2 hours of sessions and 2 hours of exercises per week by the full-time study, when the classes take 13 weeks in the academic year. The students of combined study are not allowed to choose these optional subjects. The exams are in both cases written. Regarding to the number of examined students, the subject Money and banks is examined only with a final test. As for the Insurance and Banking I,II the exams take place with mid-term and final tests. The tests are compiled in the way so that the students could receive maximum 100 points.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 10:32