Informační systém VŠTE
KUČERA, Lukáš. Nové trendy v CRM software (New trends in CRM software). In Hana Vojáčková. Trendy a technologie 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 62-66. ISBN 978-80-87035-63-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové trendy v CRM software
Name (in English) New trends in CRM software
Authors KUČERA, Lukáš.
Edition 1. vyd. Jihlava, Trendy a technologie 2012 : sborník příspěvků, p. 62-66, 5 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-63-4
Keywords (in Czech) CRM; trendy; zákazník; software
Keywords in English CRM; trends; customer; software
Tags KCRM2, OBP_1, OBP_2, RVS
Changed by Changed by: Ing. Lukáš Kučera, učo 10600. Changed: 25/11/2013 20:14.
Abstract
Řízení vztahů se zákazníky (CRM) představuje souhrn aktivit, procesů a postupů, jak vytvořit, rozvíjet a udržovat prospěšné vztahy se zákazníky. Celá řada firem si bohužel myslí, že CRM je pouhá implementace CRM software, který vyřeší vše - to bohužel není pravda. CRM software je však velmi důležitý nástroj, který může být firmám užitečným pomocníkem k řízení vztahů se zákazníky. Proto je nutné neustále sledovat trh s CRM software, který se stále vyvíjí, a snažit se o implementaci všech nových trendů, které mohou firmě pomoci zlepšit její pozici na trhu.
Abstract (in English)
Customer relationship management (CRM) is the sum of activities, processes and procedures which are necessary to create, develop and maintain profitable relationships with customers. A number of companies have unfortunately though that CRM is only an implementation of CRM software and this solves everithing - unfortunately it is not true. CRM software is a very important tool that can be a useful business tool for customer relationship management. Therefore, it is necessary to constantly monitor the market for CRM sofware that is still evolving, and try to implement all to implement all the new trends that can help the company to improve its market position
Displayed: 11/12/2023 01:28