Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2012

    1. KUČERA, Lukáš. Analýza atraktivity věrnostních programů obchodních řetězců (The analysis of Loyalty Programs Attractiveness in retail chains). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 3, No 3, p. 69-78. ISSN 1804-3682.
    2. KUČERA, Lukáš. Nové trendy v CRM software (New trends in CRM software). In Hana Vojáčková. Trendy a technologie 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 62-66. ISBN 978-80-87035-63-4.
    3. KUČERA, Lukáš. Sociální sítě a cestovní ruch (Social media and tourism). In Aktuální problémy cestovního ruchu. “Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 121-126. ISBN 978-80-87035-56-6.
Display details
Displayed: 28/11/2023 10:24