KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Štramberská trúba. In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 5 s. ISBN 978-80-7468-006-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Štramberská trúba
Název anglicky Tower of Štramberk
Autoři KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA.
Vydání České Budějovice, Defekty budov 2011 : sborník příspěvků, 5 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-006-9
Klíčová slova česky Štramberská trúba; přímková plocha rozvinutelná; přímková plocha nerozvinutelná; řídící křivka; torzální přímka; regulární přímka; krokev; pozednice; hřeben
Klíčová slova anglicky Tower of Štramberk; rectilinear area evolvable and non-evolvable; control curve; torso line, the regular line; rafter; wall plate; comb
Změnil Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:37.
Anotace
Popis vytváření Štramberské trúby a rozdělení přímkových ploch užívaných ve stavební praxi. Pojem torzální a regulární přímky přímkové plochy, rovinné řezy Štramberské trúby. Analytický výpočet délky krokví, jejich počátečního i koncového bodu, délka hřebene.
Anotace anglicky
Description of creating tower of Štramberk and straight-line allocation of space used in the construction practice. The concept of a regular line and torso area linear, planar cuts tower of Štramberk. Analytical calculation of the length of the rafters, their initial and end point, the length of the ridge.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Stramberska_truba.pdf   Verze souboru Karas, V. 25. 4. 2012

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Milan Vacka, učo 4065
  • osoba RNDr. Jaroslav Krieg, učo 7739
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 25. 9. 2021 11:49