ZEMAN, Robert. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 331-338. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě
Název anglicky The history of banks and savings banks in Bohemia and Moravia
Autoři ZEMAN, Robert.
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky banka; spořitelna; záložna; zastavárna; mince; bankovka
Klíčová slova anglicky bank; savings bank; pawnshop; coin; banknote
Štítky BOP_1, KEM6
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 25. 1. 2012 12:22.
Anotace
Následující recenze ke knize Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě napsané Pavlem Juříkem má za cíl přiblížit její bohatou obsahovou náplň. Kniha popisuje nejen zakládání bank a spořitelen a jejich následný rozvoj, činnost a v některých případech zánik, ale i životy významných osobností, které ve své době vytvářely a ovlivňovaly finance na našem území. Autor ve svém podrobném popisu také analyzuje vliv dvou světových válek na bankovní sektor a finance státu a nevyhýbá se i "temným" stránkám naší historie, jako je okupace České republiky Německem v letech 1939-1945 a vyčíslením ztrát finančního systému v daném období. Poválečný vývoj peněžnictví je autorem popsán až do roku 2011 nejen textem, ale i dobovými fotografiemi a detailními tabulkami.
Anotace anglicky
The following review of the book "The history of banks and saving banks in Bohemia and Moravia" written by Paul Juřík aims to present its rich content to general public. The book describes not only the establishment of banks and savings banks and their subsequent development activities and in some cases their decline, but also the lives of important people, who formed and in uenced the finances in our country. In his detailed description the author also analyzes the impact of two world wars on the banking and finance law and describes also the "dark" aspects of our history, like the German occupation of the Czech Republic in 1939-1945 and quantifying the losses of the financial system in the given period. Postwar development of banking is revealed until 2011, not only by text but also by contemporary photographs and detailed tables.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:58