KABOURKOVÁ, Kristina, Pavel ROUSEK a Jiří TUČEK. Archivace účetních dokladů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 239-243. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Archivace účetních dokladů
Název anglicky Archiving of Accounting Documents
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina, Pavel ROUSEK a Jiří TUČEK.
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky doklady; účetní doklady; archiv; archivace; skartace
Klíčová slova anglicky documents; accounting documents; archives; archiving; shredding
Štítky KEM3, PUC
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 12:02.
Anotace
Účetní doklady zobrazují skutečný hospodářský jev, popisují jej a zobrazují jeho finanční hodnotu. Jsou podkladem pro účtování. Z tohoto důvodu je nezbytná i jejich řádná úschova po zaúčtování. V podnicích vzniká i množství dalších dokumentů, které je nutné po delší dobu uchovávat. Jsou to např. dokumenty, které podávají informace důležité pro nejrůznější státní instituce, doklady, které se týkají zaměstnanců apod. V každém podniku by měla být směrnice, která by se archivací dokladů zabývala. Tato směrnice by měla vycházet ze zákonných nařízení.
Anotace anglicky
Accounting documents reflect a real economic phenomenon, describe it and show its financial value. Accounting Documents are the basis for billing. For this reason it is necessary for their archival storing after accounting. The companies also create a number of other documents that must be retained. They are such documents, which provide information relevant to the various state institutions, documents relating to employees, etc. In any company there should be a directive that would address the archival storing. This directive should be based on the statutory regulation.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 16:27