Informační systém VŠTE
ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Efektivita marketingové komunikace internetového platebního systému. In Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Vydavatel’stvo Ekonóm, 2010, s. 873-879. ISBN 978-80-225-3172-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efektivita marketingové komunikace internetového platebního systému
Název anglicky Marketing Communication’s Effectiveness of Internet Payment System
Autoři ŠVEJDOVÁ, Gabriela.
Vydání Bratislava, Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, od s. 873-879, 7 s. 2010.
Nakladatel Vydavatel’stvo Ekonóm
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-225-3172-6
Klíčová slova česky reklamní kampaň; efektivita; elektronická peněženka; finanční gramotnost; sklik; outsourcing; bezpečnost a ochrana osobních dat
Klíčová slova anglicky advertising campaign; effectiveness; electronic wallet; financial literacy; sklik; outsourcing; safetyt and security of personal data
Štítky KCMR1, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a
Změnil Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 22. 1. 2015 08:50.
Anotace
Cílem článku bylo hodnotit současný stav a efektivitu reklamy a vůbec celé marketingové komunikace vybrané firmy, která funguje pouze prostřednictvím webového rozhraní a obchodních zástupců, nemá tedy žádný kamenný obchod nebo informační centrálu pro uživatele. Vzhledem k tomu, že funguje již druhým rokem a stále nemá takovou základnu klientů, jakou by s efektivním využitím všech forem marketingové prezentace, kterou využívá, mít mohla, byl vytvořen následující projekt na zvýšení zmíněné efektivity. Za tímto účelem byly vytvořeny dotazníky pro stávající klientelu a vyhodnoceny coučasné i budoucí možnosti.
Anotace anglicky
The purpose of this article was to rate the present state of effectiveness of advertising and whole marketing communication of choosen firm at all. This company takes place only by means of webs interface and by salesmen, it has not stone-business or informative centre for users. Regarding to that the firm is operating already for two vears and all the time it has not still such a client base it should has, if it would use the efficient of all marketing presences form. Therefore was following project of potencial increasing effectiveness created. For this purpose was generated a questionnaire which was distributed to a current clients and acquired data was eveluated for future possibilities.
Zobrazeno: 24. 6. 2024 05:25