ROUSEK, Pavel, Lenka HRUŠKOVÁ a Jindřiška ŠULISTOVÁ. České Budějovice Citizens Views on the Decentralization Effectiveness of Municipal Levels of Government. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. II. ročník : elektronický zborník z vedeckej konferencie... 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 130-140. ISBN 978-80-557-0088-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název České Budějovice Citizens Views on the Decentralization Effectiveness of Municipal Levels of Government
Název česky Názor občanů Českobudějovicka na efektivnost decentralizace municipální úrovně veřejné správy
Autoři ROUSEK, Pavel, Lenka HRUŠKOVÁ a Jindřiška ŠULISTOVÁ.
Vydání 1. vyd. Banská Bystrica, Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. II. ročník : elektronický zborník z vedeckej konferencie... od s. 130-140, 11 s. 2010.
Nakladatel Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-557-0088-5
Klíčová slova česky veřejná správa; efektivnost; decentralizace; Českobudějovicko
Klíčová slova anglicky municipal government; effectiveness; decentralization; České Budějovice region
Štítky KCJ4, KEM6
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 22. 3. 2012 14:00.
Anotace
The paper focuses on a survey that asked opinions on the effectiveness of decentralization of municipal levels of government. The survey was conducted among citizens of České Budějovice in July and August 2010. The contribution begins with a literature search, which describes concepts of efficiency, public administration, focusing on municipal governance, subsidiarity, decentralization, deconcentration, scope, jurisdiction and territorial autonomy, including its history in the Czech lands. The second part of the paper deals with the research, discusses the survey results and proposed measures. This contribution originated with the use of research results, which should become part of the project in the region in the future.
Anotace česky
V příspěvku je popisován průzkum, který zjišťoval názory na efektivnost decentralizace municipální úrovně veřejné správy. Průzkum byl realizován mezi občany Českobudějovicka v červenci a srpnu 2010. Příspěvek začíná literární rešerší,kde jsou popisovány pojmy efektivnost, veřejná správa se zaměřením na municipální veřejnou správu, subsidiarita, decentralizace, dekoncentrace, působnost, pravomoc a územní samospráva včetně její historie v Českých zemích. Druhá část příspěvku popisuje provedený průzkum, diskutuje výsledky průzkumu a navrhuje opatření.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 11:17