Informační systém VŠTE
HRUŠKOVÁ, Lenka. Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování. 1. vyd. Brno: Paido. 116 s. ISBN 978-80-7315-196-6. 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv kooperativních strategií na efektivitu jazykového vyučování
Název anglicky The Impact of Cooperative Strategies on the Efficiency of Language Teaching
Autoři HRUŠKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 116 s. 2010.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/10:00000209
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7315-196-6
Klíčová slova česky cizí jazyky; jazyková výuka; efektivita kooperativních strategií; strategie vyučování; kooperativní výukové strategie; adolescence; skupina; terciární sféra
Klíčová slova anglicky foreign languages; language teaching; efficiency of cooperative strategies; strategies of teaching; cooperative teaching strategies; adolescence; group; tertiary sphere
Štítky RIV11
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 17. 3. 2011 15:00.
Anotace
Práce se zabývá rozdíly ve vícejazyčné kompetenci adolescentů, kteří v průběhu terciárního studia pracovali převážně kompetitivními metodami a těch, kteří pracovali na základě kooperace (s přihlédnutím k osobnostním předpokladům studentů). Výzkum je založen převážně na kvantitativním metodologickém přístupu k výzkumu problematiky kooperativních strategií, je nicméně doplněn i přístupy kvalitativními.
Anotace anglicky
This work puts mind to differences in a multilanguage competence of adolescents, who have been working with competent methods during a tertiary study, who has been working on a base of cooperation (with a contideration to own presumptions of students). The dissertation research is based mainly on a quantitative methodologica,approach to the research of the problem of cooperative strategies, nevertheless it is complemented with qualitative approaches too.
Zobrazeno: 19. 4. 2024 04:58