VOCHOZKA, Marek. Chyby v konstrukci metod komplexního hodnocení podniku. In E-CON, Hradec Králové. MEK 2010 Firemní procesy a požadavky trhů. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2010. 6 s. ISBN 80-86703-34-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Chyby v konstrukci metod komplexního hodnocení podniku
Název anglicky Mistakes in contruction of methods of complete business evaluation
Autoři VOCHOZKA, Marek.
Vydání Hradec Králové, MEK 2010 Firemní procesy a požadavky trhů, 6 s. 2010.
Nakladatel Olga Čermáková
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 80-86703-34-7
Klíčová slova česky bankrotní model; bonitní model; hodnocení; finanční zdraví
Klíčová slova anglicky bankruptcy model; credibility model; reviews; financial Health
Štítky KEM6
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 22. 3. 2012 14:59.
Anotace
Stále častěji volají experti i laikové po jednodušších metodách hodnocení podniku, resp. hodnocení finančního zdraví podniku. V současné době preferované metody, především finanční analýza dle Schmalenbachovy společnosti (Synek 2008, 2009, 2010), vyžadují expertní posouzení a interpretaci výsledků. Každá i sebemenší chyba pak představuje zkreslený pohled na situaci podniku. Proto si svůj okruh získaly metody komplexního hodnocení podniku typu bankrotních, bonitních a bankrotně bonitních modelů. Výsledkem aplikace těchto metod je jedno číslo, které porovnáváme v rámci určitého intervalu a získáváme rychlý přehled o finanční situaci podniku, o tom, zda je bonitní či se nachází před bankrotem. Vypočítat a následně interpretovat výsledek tak dokáže i naprostý laik. Nicméně zatím neexistuje metoda, která by dávala naprosto spolehlivý výsledek.
Anotace anglicky
Increasingly, experts and laymen are calling for simpler methods for evaluation of the company, respectively evaluating the financial health of the enterprise. Currently, the preferred methods, especially the financial analysis by Schmalenbach’s group require expert assessment and interpretation of results. Every even the slightest mistake then presents a distorted view of the situation of the company. Therefore, methods of comprehensive evaluation of a company as bankruptcy, credibility and the bankruptcy-credibility models obtained. The application of these methods is the one number that matches within a certain interval, and gains a quick overview of the financial situation, whether it is prime or is it from bankruptcy. Calculate and then interpret the result as well as a complete laic could. However, there is currently no method that would give totally reliable results.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:36