Používání IS po ukončení studia


Ukončením aktivního studijního vztahu váš přístup do IS nezaniká, funguje dále v omezeném rozsahu. Škola má zejména zájem na možnosti komunikace s vámi (nadále funguje e-mailová schránka).

Vy zase, předpokládáme, máte zájem na zachování možnosti kontaktu s vašimi kolegy ze studií. IS k tomu nabízí několik nástrojů.

Přihlášení k ISu je také možné s výhodou využít pokud si v budoucnu budete zakládat např. e-přihlášku k další formě studia či pokud budete chtít nakupovat přes Obchodní centrum.

Podrobný rozbor toho, které agendy může neaktivní uživatel používat v jakém rozsahu, najdete v Nápovědě.

Dále následují tipy na doporučené kroky při odchodu ze studia.

Informační systém • Poslední změna: 29. 4. 2010 13:45.30