Expertness

Master's degree programme (following the Bachelor's one)

Expertness

Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2022/2023

Institute of Technology and Business in České Budějovice Expertness full-time,   Czech


Expertness

Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2022/2023

Institute of Technology and Business in České Budějovice Expertness combined,   Czech