Formulář přihlášky

 1. Vyplnění přihlášky
 2. Kdy a jak dodám požadované dokumenty? Co je zapotřebí zaslat?
 3. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 4. Chtěl bych změnit studijní program
 5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

K platbě

 1. Kde zjistím, jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě

Ostatní

 1. Mám podáno více přihlášek, mohu poslat požadované dokumenty pouze jednou?
 2. Mám podáno více přihlášek, mohu zaslat poplatek za přij. řízení pouze jednou?
 3. Nemám potvrzenou přihlášku, dle mého uvážení jsem vše zaslal/a správně.

Formulář přihlášky

1. Vyplnění přihlášky
 • vyberte typ studia (Bc., nMgr., CŽV)
 • vyberte program a formu studia
 • klikněte na „Založit přihlášku do tohoto programu“
 • vyberte způsob, jak přihlášku založíte
 • vyplňte všechny požadované osobní údaje
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky (využijte možnosti zaslání hesla na e-mail, po ztrátě hesla není možné heslo zjistit ani od Studijního oddělení)
 • vyplnění dalších osobních údajů – pokud nevyplníte tyto údaje, nelze Podat přihlášku a přihláška zůstane pouze ve stavu „založená“. POZOR: pouze podané přihlášky budou zařazeny do vyhodnocení přij. řízení!
 • po vyplnění všech údajů klikněte na možnost „Podání přihlášky“ (dojde k definitivnímu podání přihlášky)
 • zaplaťte administrativní poplatek a dodejte požadované dokumenty (viz. webové stránky školy sekce Uchazeč)
 • zkontrolujte za 2 týdny, zda byla platba spárována s přihláškou (spárování platby = manipulační poplatek zaplacen).

Dokud nekliknete na „Podat přihlášku“, můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je elektronická, je však třeba dodat veškeré požadované dokumenty dle podmínek přij. řízení uvedených na webu školy v sekci Uchazeč a uhradit administrativní poplatek.

2. Kdy a jak dodám požadované dokumenty? Co je zapotřebí zaslat?

Pokud se hlásíte na bakalářské studium, nahrajte do přihlášky kopii vysvědčení z předposledního ročníku střední školy (případně Katalogový list) nebo vysvědčení z prvního ročníku nástavbového studia (hlásíte-li se z dvouletého nástavbového studia). V den zápisu do studia dodejte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Hlásíte-li se na navazující magisterské studium, dodáte při zápisu do studia úředně ověřenou kopii jazykového certifikátu a diplomu z bakalářského studia.

Místo úředně ověřené kopie lze zaslat dokumenty v elektronické konverzi (nikoli však jako pouhý scan!).

Vždy si vyhledejte v sekci Uchazeč „Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu“ – zde je přesně vypsáno, co je zapotřebí zaslat pro potvrzení přihlášky a do jakého termínu.

Vysvětlení některých pojmů:

 • školou potvrzený katalogový list za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia – škola může na požádání vydat katalogový list, kde jsou uvedeny známky za obě pololetí. Katalogový list naskenujte a přiložte k přihlášce.
 • vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku studia na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia – není potřeba dodávat v úředně ověřené kopii, stačí přiložit do přihlášky prostý scan

Pozor:
 • Nezasílejte nám originály vysvědčení, nemůžeme je vracet zpět!
 • Pokud jste studovali víceletá gymnázia či SŠ, zašlete vždy předposlední ročník před maturitou.
 • Vždy musí být uvedeny známky z obou pololetí, abychom mohli spočítat průměr, který nahrazuje přij. zkoušku.

3. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Z bezpečnostních důvodů k heslům nemáme přístup, není tedy možné Vám je zaslat. Pokud máte ve Vaší přihlášce korektně vyplněný kontaktní e-mail, můžete si heslo změnit. Změna hesla je možná pouze u přihlášek v aktuálním přijímacím řízení. Pokud přihlášku nemáte úplně vyplněnou a podanou, založte si zcela novou. Pokud máte přihlášku již úplně vyplněnou, podanou a zaplacenou, heslo nadále nepotřebujete, informace o přijímací zkoušce a výsledcích přijímacího řízení zjistíte i bez hesla, po zadání čísla přihlášky a data narození.

Pokud neznáte ani číslo přihlášky, můžeme Vám číslo přihlášky sdělit e-mailem, ovšem pouze za předpokladu, že o něj požádáte z e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) ve své e-přihlášce jako kontaktní, a uvedete své celé jméno.

4. Chtěl bych změnit studijní program

Založte si novou přihlášku, změna programu v přihlášce není možná. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna není možná.

Přihlášku se špatně uvedeným studijním programem zrušte nebo nás kontaktujte e-mailem a můžeme ji zrušit za Vás.

5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

Uvedení těchto údajů je nutné, přestože nejsou povinné. V případě jakýchkoli problémů Vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail pravidelně sledujte.

K platbě

6. Kde zjistím, jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po „Podání přihlášky“ se objeví volba „Zaplatit přihlášku“. Systém Vám sdělí výši poplatku, číslo účtu a Váš unikátní variabilní symbol. Poplatek můžete uhradit složenkou typu A, platební kartou či převodním příkazem.

Upozorňujeme, že spárování poplatku s přihláškou může trvat i několik dní.

7. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka - doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem a e-mailem nám tuto chybu oznamte nebo se přímo obraťte na ekonomické oddělení VŠTE.
 • Zaplatil(a) jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení - naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu studijního oddělení. Platbu prověříme na ekonomickém oddělení.
 • Uvedl(a) jsem špatný variabilní symbol nebo žádný - naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu studijního oddělení. Na ekonomickém oddělení se pokusíme platbu dohledat a spárovat s přihláškou.

Ostatní

8. Mám podáno více přihlášek, mohu poslat požadované dokumenty pouze jednou?

Nemůžete zaslat pouze jednou, ale vždy ke každé podané přihlášce. Každý dokument dostane své číslo jednací dle přihlášky.

9. Mám podáno více přihlášek, mohu zaslat poplatek za přij. řízení pouze jednou?

Nemůžete zaslat poplatek pouze jednou, ale opět dle počtu podaných přihlášek. Každá platba musí mít správný VS (dle čísla přihlášky), aby mohlo dojít ke spárování.

10. Nemám potvrzenou přihlášku, dle mého uvážení jsem vše zaslal/a správně.

Nejčastějším problémem bývá špatné dodání požadovaného dokumentu (vysvědčení). K potvrzení přihlášky je zapotřebí přiložit kopii vysvědčení z obou pololetí předposledního ročníku, ze kterého v případě Bc. přij. řízení je počítán průměr.