VŠTE STRk Strojírenství - kombinovaná forma
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE STR Strojírenství

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.