VŠTE PSk Pozemní stavby - kombinovaná forma
Název anglicky: Building Construction
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE PS Pozemní stavby

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.