VŠTE NPEp Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Administration
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE N_PE Podniková ekonomika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.