VŠTE TRDk Technologie a řízení dopravy
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠTE TRD Technologie a řízení dopravy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.