VŠTE BSAp Business analytik
Název anglicky: Business analyst
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE BSA Business analytik

Součásti SZZ a jejich obsah

Součást 1 – SZZ Ekonomika a management (Podnikové hospodářství, Mikroekonomie – pro bakalářské studium, Teorie managementu a procesní řízení, Makroekonomie – pro bakalářské studium, Marketing)
Součást 2 – SZZ Informatika a statistika (Statistika, Informatika I, Informatika II, Modelování podnikových procesů – materiálové toky)
Součást 3 – SZZ Finanční a ekonomické analýzy (Finance podniku, Controlling, Analýza podnikových rizik, Analýza hodnotového řetězce, Finanční a ekonomické analýzy, Projektové řízení)
Součást 4 – Obhajoba bakalářské práce

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Analýza a hodnocení nástrojů pro zlepšování jakosti ve vybrané firmě
Analýza a návrh možností optimalizace výrobních procesů ve vybrané firmě
Generování podnikové strategie ve zvoleném odvětví (strojírenství, stavebnictví, doprava a zemědělství)
Identifikace klíčových faktorů úspěšné implementace procesního přístupu v managementu výrobního podniku v
podmínkách ČR
Pozitivní přístup ke komunikaci změny
Práce manažera v managementu změn, tvořivost a inovace
Využití nástrojů ICT v rámci managementu zákaznických řešení
Využití projektového řízení se zaměřením na finanční analýzu nákladů
Využití sociálních sítí v podnikové praxi

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.