VŠTE RLZk Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Human Resource Management
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠTE RLZ Řízení lidských zdrojů

Součásti SZZ a jejich obsah

Součást 1 – SZZ Podniková ekonomika (Ekonomická teorie I, Ekonomická teorie II, Podniková ekonomika, Podnikové řízení)
Součást 2 – SZZ Management, marketing a účetnictví (Strategické řízení, HR Marketing, Finanční a mzdové účetnictví, Řízení změn)
Součást 3 – SZZ Řízení lidských zdrojů (Řízení lidských zdrojů, Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Psychologie práce, Motivace a odměňování zaměstnanců, Personální agenda a dokumentace)
Součást 4 – SZZ obhajoba bakalářské práce

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Agenturní zaměstnávání
Analýza datových zdrojů pro řízení lidských zdrojů
Analýza hospodářské politiky a jejích vlivu na trhu práce
Analýza individuální poptávky po práci ve vybraném podniku
Analýza komunikačních technik ve vybraném podniku
Analýza měření chování zaměstnanců ve vybraném podniku
Analýza motivace zaměstnanců ve vybraném podniku
Analýza organizačního uspořádání vybrané firmy
Analýza podnikového portfolia vybraného podniku
Analýza procesu organizační inovace ve vybrané společnosti
Analýza řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
Analýza stylu řídící práce u vybraných manažerů ve zvoleném podniku s návrhy a opatřeními na zvýšení její efektivnosti

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.