VŠTE RLZp Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Human Resource Management
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE RLZ Řízení lidských zdrojů

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.