S_UVB Sustainable construction of buildings

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Luděk Mlnařík (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_UVB/S01: Pá 18:10–19:40 B3, L. Mlnařík
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim of the course Sustainable Construction of Buildings is to introduce students with sustainable construction. Fundamental principles and objectives of sustainable development are formulated in the document Agenda 21. The course deals mainly with environmental and energy aspects of building and possibilities of recycled materials in building construction. Students are introduced to methodology of multi-criteria evaluation of buildings. The aim of the exercise is to obtain basic knowledge and an overview of the complex evaluation of the quality of buildings in terms of criteria of sustainable construction.
Výstupy z učení
Student will be able to:
- identify and summarize important features of sustainable development;
- explaining of basic principles of design green building;
- compare of rating systems for sustainable buildings;
- design an energy-efficient building (passive house).
Osnova
 • 1: Principles of sustainable development, Agenda 21, the context and scope
 • 2: Systems of environmental assessment of buildings in the Czech Republic and abroad
 • 3: Principle of multi-criteria evaluation of building by national method SBToolCZ (methodology, environmental criteria)
 • 4: Principle of multi-criteria evaluation of building by national method SBToolCZ (socio-cultural criteria, economy and management)
 • 5: Urban concept of sustainable construction, factors of site selection
 • 6: Green concept of sustainable human settlements planning
 • 7: Sustainable design of buildings
 • 8: Renewable energy sources
 • 9: Materials management of buildings, environmental labeling, eco-design
 • 10: Waste and energy management in buildings
 • 11: Water and its forms in envirosystem of buildings
 • 12: Air as medium of transmission and transformation of individual agendas environment
 • 13: Examples of environmentally evaluated buildings
Literatura
  povinná literatura
 • BAUER, Michael, Peter MÖSLE a Michael SCHWARZ. Green building: guidebook for sustainable architecture. New York: Springer, c2010. ISBN 9783642006357.
  doporučená literatura
 • VONKA, MARTIN et al.: Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu. CIDEAS, 2011. ISBN 978-80-01-04664-7. NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2002. 283 s. ISBN 80-88905-74-5. KOČÍ, Vladimí
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
konzultace
Komplexní výukové metody
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky10 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál26 
Příprava na závěrečný test26 
Semestral Project42 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
prezentace 15 %
seminární práce 15 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 –30,F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/S_UVB