S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Luděk Mlnařík (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_TZB_1/S01: St 16:30–18:00 E5, L. Mlnařík
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Knowledge of mathematics and physics.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim is to present basic knowledge of building technical services and appliances in the area of water supply, waste water and gas distribution. After successful completion of the course students can apply knowledge of termilogy, technology in developing the project sewage, water and gas. The student is able to design these systems by using knowledge of water supply, waste water and gas facilities.
Výstupy z učení
Student will be able to design the project of sewage, water supply and gas distribution. He will able to understand the approaches and principles of building technical services design.
Osnova
 • 1) Engineering nets - indoor technical services.
 • 2) Technical Equipment - typology and fittings.
 • 3) Necessity of water supply water objects, water connection.
 • 4) The internal water supply, water supply fire.
 • 5) Calculation of internal water mains.
 • 6) Hot water - parameters, tank heating, heat flow.
 • 7) Waste water outside drains, sewer connections.
 • 8) The internal drains, underground drainage, sewer fittings, overdraft effluent drainage of paved surfaces.
 • 9) Protection of sewage from unwanted substances.
 • 10) Design of sewer pipes, wastewater disposal.
Literatura
  povinná literatura
 • 2. Harris C.M. :Handbook of utilities and services for buildings (McGraw-Hill, 1990)
 • 1. David V. Chadderton: Building Services Engineering.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Diskuse
Výuka podporovaná počítačem
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál36 
Příprava na závěrečný test42 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1300
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - samostatný 30 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.tzb-info.cz/
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/S_TZB_1