S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Aleš Kaňkovský (cvičící)
Garance
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_TBO/S01: Po 18:10–19:40 D616, A. Kaňkovský
Předpoklady
Basic orientation in process of building and creation of project documentation – technical drawings.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The scope is developing an understanding of a range of technical, theoretical and professional issues and the ability to integrate this understanding into design proposals. The student will be able to evaluate, what are the qualities and what are the problems of built environment in different scales (from family house to the urban blocks).
Výstupy z učení
Student has a developed understanding of a range of technical, theoretical and professional issues and he has the ability to integrate this understanding into design proposals. The student is able to evaluate, what are the qualities and what are the problems of built environment in different scales (from family house to the urban blocks).
Osnova
 • Typology is the taxonomic classification of (usually physical) characteristics commonly found in buildings and urban places, according to their association with different categories, such as intensity of development (from natural or rural to highly urban), degrees of formality, and school of thought (for example, modernist or traditional). Individual characteristics form patterns. Patterns relate elements hierarchically across physical scales (from small details to large systems). We will discuss all the typological cases and analyse them (typological research). The norms and rules of designing should follow the thesis of St. Augustin of Hippo: “unity in necessary things; liberty in doubtful things; charity in all things”.


  1. Opening to typology in building architecture
  2. Aspects of living
  3. Definition of apartment and its fragments
  4. Apartment zones, standards
  5. Historical development of the family houses
  6. Family house - typological species
  7. Historical development of the apartment buildings
  8. Typology of the apartment building, indoor and outdoor spaces
  9. Typological species of apartment buildings
  10. Polyfunctional buildings
  11. Social buildings, panel residential complexes
  12. Barrier-free buildings
  13. Housing of seniors
Literatura
  povinná literatura
 • LEHNERER, Alexander: Grand Urban Rules. Rotterdam: nai010 publishers, 2014. ISBN 978-9462080546.
 • VITRUVIUS: The Ten Books on Architecture. NY: Dover Publications, 1960. ISBN 978-0486206455.
 • NEUFERT, Ernst, Peter NEUFERT a Johannes KISTER. Architects' Data. 4th ed. John Wiley & Sons, 2012. 593 s. ISBN 978-1-4051-9253-8. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
bloková výuka - tutoriál
bloková výuka - konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Preparation for presentation of the semester work14 
Presentation28 
Příprava na průběžný test826
Příprava na přednášky5 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1555
Příprava na závěrečný test2260
Vypracování zadané seminární práce12 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2615
Celkem:156156
Metody hodnocení a jejich poměr
prezentace 40 %
projekt - samostatný 40 %
konzultace 20 %
Podmínky testu
Presentation 40 %

Individual project 40 %

Active consultation 20 %

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
WS 2020 - teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/S_TBO