S_SRK Static Solution of Constructions

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Aleš Kaňkovský (cvičící)
Garance
Ing. Josef Musílek, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_SRK/S01: St 18:10–19:40 E6, A. Kaňkovský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Familiarize students with the general principles, principles and methods of static- structural solutions supporting the construction of multi-storey buildings and hall construction, with emphasis on their layout and vertical layout, loads, static systems, static analysis, design and evaluation of each beam, node, and the whole structure, with view of the critical limit states and ultimate and applicable technical standards.
Výstupy z učení
Students are familiarized with the general principles, principles and methods of static- structural solutions supporting the construction of multi-storey buildings and hall construction, with emphasis on their layout and vertical layout, loads, static systems, static analysis, design and evaluation of each beam, node, and the whole structure, with view of the critical limit states and ultimate and applicable technical standards.
Osnova
  • 1. Storey building 2. Proposal structural system 3. Special construction systems 4. The ceiling structure 5. Columns 6. The vertical stiffeners 7. Halls layout 8. Load halls 9. Territorial rigidity hall 10. Roof structures 11. Cross links 12. Pillars 13. Longitudinal vertical bracing building and perimeter wall
Literatura
    doporučená literatura
  • Subramanian, J. Design of Steel Structures - Theory and Practice, Oxford 2011, ISBN: 9780198068815
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
bloková výuka - tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Preparation for presentation of the semester work14 
Presentation20 
Příprava na průběžný test8 
Příprava na přednášky5 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1981
Příprava na závěrečný test2665
Vypracování zadané seminární práce12 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:156156
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
prezentace 30 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
WS 2020 - teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/S_SRK