S_KDK Metal and Wooden Structures

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_KDK/S01: St 9:40–11:10 B3, J. Musílek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim is to present design of wooden and metal elements of structures according to European technical standards including the development of drawings. After successful completion of the course students know design principles of steel and timber structures, they can design and evaluate the elements of the basic types of stress (tension, compression, bending and shear), including its combinations. They can establish deformation of element, know the other aspects of design and usability of construction and connecting elements, including computational models and they are able to design basic types of wood joints and steel structures.
Výstupy z učení
Students are acquainted with wooden and metal elements of structures according to European technical standards including the development of drawings. Students know design principles of steel and timber structures, they can design and evaluate the elements of the basic types of stress (tension, compression, bending and shear), including its combinations. They can establish deformation of element, know the other aspects of design and usability of construction and connecting elements, including computational models and they are able to design basic types of wood joints and steel structures.
Osnova
  • ­ Introduction to the design of steel structures, steel properties 2. Overview of limit state standards for designing steel structures 3.Designing the steel structures according to the limit state 1 groups - tension, compression 4. Designing the steel structures according to the limit state 1 groups - bending, shear, torsion 5. Designing the steel structures according to the limit state 1 group - a combination of stress 6. Designing the steel structures according to the limit state 2 groups - deformation and vibration of construction elements 7. Connections of steel structures 8. Introduction to the design of timber structures 9. Properties of wood 10. Overview and limit state standards for designing wooden constructions 11.Design elements of timber structures according to the limit state 1 groups - tension, compression, bending – 12. Design elements of timber structures according to the limit state 1 groups - shear, torsion, stress combinations 13.Design elements of timber structures according to the limit state 2 groups – deformation and vibration of construction elements and connections of timber structures
Literatura
    povinná literatura
  • Sai Ram, K. S.: Design of Steel Structures. Dorling Kindersley Pvt. Ltd., New Delhy, 2010. ISBN: 978-81-317-3323-3.
  • Design of Timber Structures - Handbook 1. Educational materials for design and testing of timber structures TEMTIS. Leonardo da Vinci Pilot Projects, CZ/06/B/F/PP/168007,2007
  • Design of Steel Structures. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2007. ISBN: 0-07-463095-4.
  • Design of Timber Structures - Handbook 2. Educational materials for design and testing of timber structures TEMTIS. Leonardo da Vinci Pilot Projects, CZ/06/B/F/PP/168007, 2007.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Projekt15 
Příprava na průběžný test15 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál22 
Příprava na zkoušku28 
Příprava na závěrečný test24 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
WS 2020 - teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/S_KDK