S_HIK Historical Constructions

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Filip Landa (cvičící)
Garance
doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_HIK/S01: Pá 11:25–12:55 A2, F. Landa
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Basic orientation in architectural history.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Course will offer lectures a debates about different topics from architectural history focusing on Czech cultural heritage and historical constructions, especially in period from Gothic, Renaissance and Baroque times until period of functionalism in Czechoslovakia. There will be discussed not only technical aspects but also the social aspects of architecture.
Výstupy z učení
Students are able to debate about different topics from architectural history focusing on Czech cultural heritage and historical constructions, especially in period from Gothic, Renaissance and Baroque times until period of functionalism in Czechoslovakia, about technical and social aspects fo architecture.
Osnova
  • Course will offer lectures a debates about different topics from architectural history focusing on Czech cultural heritage and historical constructions, especially in period from Gothic, Renaissance and Baroque times until period of functionalism in Czechoslovakia. There will be discussed not only technical aspects but also the social aspects of architecture.
Literatura
    povinná literatura
  • HOLEČEK, J. , GIRSA, V. Projektování obnovy stavebních památek, 1. vydání, Praha 2008, ISBN 978-80-87104-34-7
    doporučená literatura
  • ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb, 1. vydání, Argo, Praha, 2003, ISBN 80-7203-548-7
  • Náhradní obsah: LEWIS, Miles, Architectura: Elements of Architectural Style, 2008, ISBN 978-0-7641-6170-4
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
brainstorming
kritické myšlení
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Paper32 
Příprava na přednášky10 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál20 
Příprava na závěrečný test42 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 50 %
referát 50 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/S_HIK