S_FYS Physics

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Ivo Opršal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D.
Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_FYS/S01: Čt 11:25–12:55 E4, I. Opršal
Předpoklady
The assumption is knowledge of secondary school physics.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Subject Physics is focused on mastering of the theoretical basis of the classical physics. After the successful completion of the course, the student can describe physical phenomena and can use the gained knowledge in the study of technical subjects.
Výstupy z učení
After successfully passing the course, the student is able to: - describe and explain the classical physics phenomena;
- identify and understand the practical problems;
- suggest and find appropriate solution to a problem by applying the theory;
- discuss the solution and try to find a class of solutions (if that exists);
- make conclusions and generalization;
- apply the gained knowledge to analogous situations in technical fields;
Osnova
  • 1. Space and time 2. Kinematics of a material point 3. Dynamics of a material point 4. Work, power, energy 5. Gravitational field 6. System of particles and rigid solid 7. Rigid body dynamics 8. Oscillations, waves 9. Acoustics 10. Hydromechanics 11. Thermodynamics 12. Kinetic theory of matter 13. Optics
Literatura
    povinná literatura
  • Vladimír Roubík, Jan Sedláček., Applied physics -- Vyd. 1. -- V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2011. -- 128 s. : il. ; 23 cm. -- Nad názvem: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, ISBN 978-80-213-2180-9
  • VESELÁ, Eva, Physics II / Eva Veselá. -- 1. vyd. -- V Praze : České vysoké učení technické, 2012. -- 101 s., ISBN 978-80-01-05089-7
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
laboratorní cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
bloková výuka - tutoriál
bloková výuka - konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Presentation, project defence2020
Příprava na průběžný test6 
Příprava na přednášky3 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1062
Příprava na závěrečný test3628
Seminární práce1922
Setting a name, goal and curriculum of the semester project1010
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2614
Celkem:156156
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 100 %
test - průběžný
test - závěrečný
prezentace
referát
seminární práce
projekt - semestrální
projekt - samostatný
Podmínky testu
Závěrečná zkouška na 100 bodů: počítání příkladů zadaných přes MS Teams a odpovědi na teoretické otázky, zdůvodnění postupu při řešení.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2018/S_FYS?lang=en;setlang=en
WS 2020 - teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subject in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/S_FYS