S_DAR Architectural History

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. arch. Filip Landa (cvičící)
Garance
doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_DAR/S01: Pá 9:40–11:10 E6, F. Landa
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Ability of critical and abstract thinking.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Initiation of dialogue between architecture, urbanism and art. Critical thinking, general cultural overview, active interest in the environment around us, basic orientation in the history of art and architecture, ability of abstraction.
Výstupy z učení
Students are able to initiate dialogue between architecture, urbanism and art.
Osnova
 • Course will offer lectures a debates about different topics from architectural and urban history with overlap to sociology, philosophy or psychology, focusing on Czech cultural heritage. Examines old and also modern architecture, art and design in the context of the political, economic, aesthetic and cultural paradigms.
 • Literature:
 • CIAM 1933 The Athens Charter
 • Ch. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein. A Pattern Language: Towns,Buildings, Construction
 • Christopher Alexander. Notes on the sythesis of form
 • Kevin Lynch. The Image of the City
 • Kevin Lynch. A Theory of Good City Form
 • Christian Norberg-Schulz. Genius loci
 • Jan Gehl. Life Between Buildings
 • Jan Gehl, Lars Gemzoe. New City Spaces
 • Aldo Rossi. The architecture of the City
 • Rem Koolhaas. Delirious New York
 • Manuel de Solà-Morales. A Matter of Things
Literatura
  povinná literatura
 • SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. 2. vyd. Brno: ÚÚR, 2012. 113 s. ISBN 978-80-87318-21-8.
 • PALLASMAA, Juhani. Oči kůže. Architektura a smysly. Zlín: Archa, 2012. ISBN 978-80-87545-10-2.
 • JACOBS, Jane: Smrt a život amerických velkoměst. Dolní Kounice: MOX NOX, 2012. ISBN 978-80-905064-4-2.
 • KOOLHAAS, Rem, B. MAU, J. SIGLER a H. WERLEMANN. S, M, L, XL: Office for Metropolitan Architecture, Rem Koolhaas and Bruce Mau. New York: Monacelli Press, 1997. ISBN 978-1885254863.
  doporučená literatura
 • HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše. 2. vyd. Brno: HOST, 2012. 212 s. ISBN 978-80-7294-592-4.
 • KOUCKÝ, Roman. Elementární urbanismus. Praha: Zlatý řez, 2006. ISBN 80-902810-7-9.
 • JEHLÍK, Jan. Rukověť urbanismu. Praha: Ausdruck Books, 2016.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. Krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010. 224 s. ISBN 978-80-7363-303-5.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
exkurze - odborná
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
brainstorming
kritické myšlení
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky15 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál26 
Příprava na závěrečný test37 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1300
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 30 %
seminární práce 70 %
Podmínky testu
Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
We will discuss all topics if they makes sense.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/S_DAR