SA_SMC_2 Construction Mechanics II.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_SMC_2/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Musílek
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Prerequisites and co-requisites Knowledge in the scope of building mechanics I, Mathematics I and CAD I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The student will be theoretically acquainted with the solution of statically indeterminate structures by force, deformation and FEM. Practically he tries classical calculus solutions and calculations using a computer program. Upon successful completion of this course, students will be familiar with methods of statically indeterminate structures by force and deformation method, including effects from temperature and drop of support. The graduate is able to explain the calculation process of the MLP. Practically, in a computer program, they can specify the support, lattice, frame, wall and plate structure, their support and load. He is able to calculate the structure and analyze the obtained results.
Výstupy z učení
Students can solve statically indeterminate structures by force, deformation method and FEM. Students can use classical calculus solutions and calculations using a computer program. The student is able to solve statically indeterminate structures by force and deformation method, including effects from temperature and decrease of support. The graduate is able to explain the process of calculating FEM. Practically, in a computer program, it is possible to enter the support, lattice, frame, wall and plate structure, their support and load. The student can calculate the structure and analyze the results obtained.
Osnova
  • The following topics are discussed in the lectures: 1) assumptions and limitations of calculation of statically indeterminate constructions 2) virtual work and deformation of beams 3-4) Power method of calculation of statically indeterminate structure 5) continuous beam 6) three-point equation 7) Crossing method 8-9) Method of calculation of statically indeterminate structure 10 influence of subsoil and temperature changes on statically indeterminate structure 11) finite element method 12 beam on flexible substrate 13 symmetrical design solution
Literatura
    povinná literatura
  • Stavební mechanika 40 / Pavel Kuklík, Václav Blažek, Václav Kufner . Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002 ISBN 80-01-02450-4
  • Kufner V.,Kuklík P., Stavební mechanika 30, Vydavatelství ČVUT,Praha 2003
    doporučená literatura
  • Stavební mechanika 30 : (doplňkové skriptum) / Jitka Bittnarová, Petr Konvalinka . Praha : Vydavatelství ČVUT, 2000 ISBN 80-01-02208-0
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
bloková výuka - tutoriál
bloková výuka - konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Presentation, project defence720
Příprava na průběžný test10 
Příprava na přednášky3 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1320
Příprava na závěrečný test1518
Setting a name, goal and curriculum of the semester project1010
Working out a project2052
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 12 %
seminární práce 18 %
Podmínky testu
First Test maximum 30% (0-30 points). Final Test: maximum 70% (0-70 points). Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
WS 2020 - teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/SA_SMC_2