SA_SMC_1 Building mechanics I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_SMC_1/S01: Út 14:50–16:20 A3, J. Musílek
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Students will learn types of load structures, and will know when to apply them. S/he will learn the problems of the dynamic behavior of structures. After successful completion of the course the student is able to: - calculate the cross section center of gravity and determine the ellipse of inertia, and degrees of width to determine the static structure certainty - to determine response of beams and compute their size - to calculate the axial forces in the rods of a statically truss - to determine the internal forces in statically determinate full beams (console, a simple beam, angle beam, refracted beam, slab and wall) - statically determine the action of certain complex structures (triple articulation arch, gerber`s beam) - to explain the behavior of statically indefinite structures and s/he will theoretically know the ways of their calculation. Based on the information and skills s/he will be able to decide on the choice of a supporting structure
Výstupy z učení
Students will learn types of load structures, and will know when to apply them. S/he will learn the problems of the dynamic behavior of structures. After successful completion of the course the student is able to: - calculate the cross section center of gravity and determine the ellipse of inertia, and degrees of width to determine the static structure certainty - to determine response of beams and compute their size - to calculate the axial forces in the rods of a statically truss - to determine the internal forces in statically determinate full beams (console, a simple beam, angle beam, refracted beam, slab and wall) - statically determine the action of certain complex structures (triple articulation arch, gerber`s beam) - to explain the behavior of statically indefinite structures and s/he will theoretically know the ways of their calculation. Based on the information and skills s/he will be able to decide on the choice of a supporting structure
Osnova
 • Tematické okruhy: ­ Topics: 1. Physical quantities, scalars, vectors, physical size, strength as a vector, folding and unfolding forces 2. Torque to point and axis, a pair of static torque forces. The general spatial system of forces, the resulting effect, balance, equity 3. Degrees of width of a particle, board, body systems, static precision 4. Continuous load, strength, lonely moment and continuous torque load 5. Supporting and response of a particle, boards and bodies, supporting noncorect cases 6. Loads of building structures 7. Lattice structure, methods of calculation 8. Simple beam and bracket types of loads, calculation of reactions, internal forces 9. Refracted beam, internal forces 10. Kinematic method of calculating the response of complex systems 11. The center of gravity and moments of inertia of the cross-section 12. Fundamentals of dynamics of structures 13.The principles of solving statically inexplicit structures
Literatura
  povinná literatura
 • MUK, J. Statika II . 5. vydání. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03694-5.
 • VONDROVÁ, R. Statika I příklady. Praha : ČVUT, ISBN 978-80-01-02949-7.
 • MUK, J. Statika I. 2. vydání. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03695-2.
 • Novotný Vybrané kapitoly ze stavební mechaniky VŠTE ČB, předpokládané vydání 2009.
  doporučená literatura
 • ŽÁK, J., PĚNČÍK, J. Stavební mechanika: statika, pružnost a pevnost. Praha : Antikva, 2005, ISBN 80-239-4965-9.
 • PETRTÝL, M., LIPANSKÁ, E. Stavební mechanika I – Mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech. Praha : ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01687-0.
 • KUFNER V., KUKLÍK P. Stavební mechanika 10. 2. vydání. Praha: ČVUT, 2004, ISBN 80-01-02215-3.
 • KUFNER V., KUKLÍK P. Stavební mechanika 20. 2.vydání. Praha: ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02346-X.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál13 
Příprava na zkoušku26 
Samostané výpočty26 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1300
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Semestral Project: maximum 30 %. Final Test: maximum 70 %. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points. A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/SA_SMC_1