SA_SHM Building materials

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radek Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Ševčík, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_SHM/S01: každé liché úterý 11:25–12:55 A3, každé liché úterý 13:05–14:35 A3, R. Ševčík
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The subject provides a basic overview of the structure and properties of building materials and their use. There are presented laboratory tests during exercises. After completing the course the student: - can describe the basic raw materials and production techniques of classical building materials - defines the physical properties and the units - can characterize different types of cement, lime, plaster, mortar, plaster and concrete, their composition and technical characteristics, behavior - can find the technical data sheets and work with them, can explain their designation - orientates in the offer and can explain special adaptations of materials such as steel, wood, glass, asphalt and plastics - can describe the principles of selection and ordering of building materials. S/he can describe the processes of measuring, weighing, design of concrete mixture and determining concrete strength
Osnova
  • Topics: Physical quantities and units Element as the basic building unit Binders Mortar Concrete Stone Ceramic Materials Wood Glass Metals Asphalt Plastics Durability and stability of construction materials
Literatura
    povinná literatura
  • Materiály pro stavbu - ročník 2011-2013, ISSN 1211-0787
  • SVOBODA, Luděk. Stavební hmoty 2.v. 2008. ISBN 978-80-8076-057-1. info
    doporučená literatura
  • ROUSEKOVÁ, I. a kol. Stavebné materiály. Bratislava, JAGA, 2000. ISBN 80-88905-21-4
Organizační formy výuky
přednáška
laboratorní cvičení
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2059
Příprava na přednášky2636
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2616
Příprava na závěrečný test1919
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi13 
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
referát 10 %
seminární práce 20 %
Podmínky testu
Completing of seminar project, a written test, a written exam. A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB(Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/SA_SHM