SA_NTP_1 Professional Foreigner Language – Technological

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Elena Tomášková (cvičící)
Garance
Mgr. Elena Tomášková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_NTP_1/S01: Po 11:25–12:55 E5, E. Tomášková
Předpoklady
OBOR ( CAP )
The knowledge of German language at B1 level. Recommended meeting of the requirements of the subjects NJP_1, NJP_2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim of the subject is the acquisition of the professionaly focused language skills and knowledge. The acquired productive and receptive skills are in accordance with the descriptor of B1 level of the Common European Framework of Reference for Languages, including the grammatical rules.
Výstupy z učení
After the successful completion of the course, the student masters the language skills in order to: describe professionally oriented situations, express in an efficient way the main essence of the idea or the problem; talk professionally about the given topics. The student is able to communicate and can take an opinion on the given matter. The student uses the professional vocabulary (with only a little hesitation and using the periphrastic forms) his/her opinion within the scale of the given topics. The student is able to maintain the discussion on the current topics and to apply his/her knowledge in practice
Osnova
  • 1. Engineering - an important sector of the national economy
  • 2. Technology advances in a historical context
  • 3. The structure of an industrial enterprise
  • 4. The management of a selected engineering plant
  • 5. Work safety in a factory
  • 6.looking for work in an industrial company
  • 7.the statistics of an industrial enterprise; the description and interpretation of graphs
  • 8. Working with current professional texts from the field of engineering; the training in processing texts and detailed understanding, student presentations
  • 9.The professional text - manufacturing technology and management
  • 10. Professional texts - foundry technology engine
  • 11.Technical oral communication
  • 12. Technical written communication
  • 13. The engineering fair – the presentation of engineering company principles
Literatura
    povinná literatura
  • MYŠKOVÁ, Z., NÁVRATOVÁ, B., NÁVRATOVÁ, J. Němčina pro strojírenské obory. Praha: Informatorium, 2008. 146 s. ISBN 978-80-7333-067-5.
    doporučená literatura
  • CAHA, Z., ZELINKOVÁ, K. Lernmaterialien für Deutsch I. Studijní opora pro kombinované studium : Bakalářské studium . České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 72 s. ISBN 978-80-87278-40-6.
  • Höppnerová, V., Jaucová, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. 357 s. ISBN 80-205-615-3.
  • BUBNÍKOVÁ, M., KLOUDOVÁ, B. Německo-český technický slovník. Praha, SNTL, 1972. 1117 s.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1233
Příprava na závěrečný test3535
Příprava na ústní prezentaci5 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
oral speech 30 %
Podmínky testu
Grading of the course for full-time students: First Test/Seminar Work/ … : maximum 30% (0-30 points) Final Test: maximum 70% (0-70 points) Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points. The final test includes the questions within the range of the level B1 (not only based on the textbook) Grading of the course for part-time students: Final Test: maximum 1000% (0-100 points) Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points. The final test includes the questions within the range of the level B1 (not only based on the textbook)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except for the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subject in a semester.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/SA_NTP_1