SA_MZS Soil Mechanics and Building Foundation

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Aleš Kaňkovský (cvičící)
Garance
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_MZS/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kaňkovský
Předpoklady
OBOR ( cap )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Learning outcomes of the course unit The aim of the subject is to acquaint students with the basics of geology, engineering geology and soil mechanics. Upon completion of the course the student will be able to recognize the basic types of rocks and soil, to determine their physical and mechanical properties and suitability for foundation, or to recognize the risks and to find the appropriate professional advice. The student will be able to use engineering and geological assessment - to understand the natural pressures and stability problems in the soil and rock environment - to know the basic geological concepts, the division of rocks, endogenous and exogenous processes - to have basic idea of hydrogeology and influence of water on geological subsoil and water movement in the rocks - can imagine the strain in the earth. On the basis of acquired knowledge the student will be able to decide on the choice of foundation structures.
Výstupy z učení
Students are acquainted with the basics of geology, engineering geology and soil mechanics. Thy are able to recognize the basic types of rocks and soils, to determine their physical and mechanical properties and suitability for foundation, or to recognize the risks and to find the appropriate expert advice. They can use engineering-geological expertise. They understand ground pressures and stable tasks in soil and rock environments - they know the basic geological concepts, the division of rocks, endogenous and exogenous processes, they have a basic idea of hydrogeology and the influence of water on geological subsoil and water movement in rocks. The student is able to decide on the choice of foundation structures.
Osnova
 • 1. Geological structure of the Earth. Litosphere. Endogenous and exogenous processes. Plate tectonics. 2. Basics of petrography. Minerals, rocks and their classification. 3. Basics of regional geology of the Bohemian Massif. 4. Genesis of soils, their mineralogical composition and physical structure. Granulometric classification of soils, grain line, triangular diagram. 5. Water in soils and its properties and influence on soil behavior. Some physical properties of soils (soil consistency, specific gravity, bulk density, bulk density, porosity and porosity number). Essence of soil cohesion. Capillarity in soils. 6. Mechanical stress in soils. Effective, total and neutral tension. Soil consolidation. Soil compressibility. 7. Soil failure criteria, especially Mohr-Coulomb shear failure criterion. 8. Relationship between shear stress in discrete environments and pore pressures, dilatance and contractance. Pore ​​pressure as one of the starting points for flow pressure. Flowing tapes. 9. Stress in soils under biaxial stress. 10. Different models and ideas about bearing capacity of foundation soil; limit load principle. 11. Side pressures of loose materials (especially soils) according to Rankin. Terzaghi-ho respectively. Mueller-Breslau's experiment. Active pressure and passive resistance of soils. 12. Resting soil pressure. “Elastic” soil pressures. Provision of excavations. 13. Approximate solution of foundation belts and feet.
Literatura
  doporučená literatura
 • MYSLIVEC, A. EICHLER, J. JESENÁK, J., 1970. Mechanika zemin. Praha. SNTL. ALFA. ISBN 80-867-6924-0.
 • MASOPUST, J.., 2012. Navrhování základových a pažicích konstrukcí: příručka k ČSN EN 1997. 1. Vydání. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo informační centrum ČKAIT. 208 s. ISBN 978-80-87438-31-2.
 • RACLAVSKÝ, J., 2004. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standart – metodická řada DOS M 01. 01.BVT: bezvýkopové technologie. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 127 s. ISBN 80-867-6924-0.
 • SZÉCHY, K., 1966. Chyby v zakládání staveb. Praha. SNTL. 170 s.
 • MENCL, V., 1966. Mechanika zemin a skalních hornin. Praha. ACADEMIA. ISBN 978-800-7234-739-1.
 • BAŽANT, Z., 1973. Metody základních staveb. Praha. ACADEMIA. ISBN 978-80-87215-15-9.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Prezentace na individuální téma830
Prezentace projektu810
Projekt samostatný2210
Příprava na průběžný test1010
Příprava na přednášky5 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál55
Příprava na závěrečný test2039
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
The overall classification of the course is as follows: A 100 - 90, B 89.99 - 84, C 83.99 - 77, D 76.99 - 73, E 72.99 - 70, FX 69.99 - 30, F 29.99 - 0.
Informace učitele
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. WS 2020 - teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester. If the points are on the edge , the student has the possibility to ask for an oral examination by agreement with the teacher.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/SA_MZS