SA_MAT_2 Mathematics II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jana Vysoká, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_MAT_2/S01: Út 11:25–12:55 B4, J. Vysoká
Předpoklady
OBOR ( CAP )
The student masters the differential calculus of functions of one variable. In addition, he/she masters the bases of the integral calculus. The student knows: the term of primitive function, the difference between definite and indefinite integrals, methods of calculation.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim of the course is to complement and complete the knowledge of the integral calculus of functions of one variable, including applications for the calculation of content of areas, volumes of rotating solids and length of curves. The aim is also understanding and practical ability to solve ordinary differential equations of first order and some special types of equations of higher orders. After the successful completion of the course, the student is able to: individually solve integral roles; solve differential equations, analyze and propose a procedure of solving of practical problems related to the problem of integral calculus.
Výstupy z učení
After the successful completion of the course, the student is able to: individually solve integral roles; solve differential equations, analyze and propose a procedure of solving of practical problems related to the problem of integral calculus.
Osnova
  • 1. Some more complicated indefinite integrals. 2. Decomposition of rational functions into partial fractions. 3. Integration of rational functions. 4. Special substitutions. 5. Calculation of the volume of the rotating solid, determination of the length of the curve 6. Ordinary differential equations of the first order, separation of variables. 7. Homogeneous and first order linear equations. 8. Variation of parameters, integrating factor method. 9. Bernoulli´s differential equation. 10. Simple differential equations of the second order. 11. Variation of parameters for higher order equations. 12. Linear differential equations with constant coefficients. 13. Linear differential equations with special right side.
Literatura
    povinná literatura
  • Stancl D., Brief calculus for management and the life and social sciences
    doporučená literatura
  • Lang S., A First Course in Calculus
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál51 
Příprava na závěrečný test51 
Závěrečný test2 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
activity during the lectures 30 %
Podmínky testu
Grading of the course: First Test/Seminar Work/Activity … : maximum 30% (0-30 points), Final Test: maximum 70% (0-70 points). Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Navazující předměty
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/SA_MAT_2