SA_CHS Chemistry

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Podlesný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_CHS/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Bureš, J. Podlesný
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Basic knowledge of the chemical nomenclature, periodic table of elements and fundamental principles of chemical sciences at the high school level.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/1, pouze zareg.: 0/1
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The goal of the course is to acquaint students with the basics of chemistry, chemical technology and material chemistry. The subject summarizes and explains basic technical knowledge and concepts of general, inorganic and organic chemistry. Following is the application of basic theoretical knowledge in selected areas of material chemistry and industry. The student is able to solve basic problems in chemistry and is familiar with the application potential of individual sub-areas after passing the course. The course is conceived as a lecture with practical exercises of the subject. The course ends with a written test or an oral exam.
Výstupy z učení
The student is acquainted with the theoretical bases and the structure of chemistry and understands terms such as atom, molecule, bond, reaction, acid/base and basic nomenclature of inorganic and organic substances. The student acquires deepened knowledge in the fields of material chemistry, such as metals, building materials, high-molecular substances, paints and pigments and fuel. In these areas, the student understands the chemical nature of the actions which are normally applied. Student is further acquainted with principles of basic instrumentation in chemical laboratory.
Osnova
  • 1. Introduction to chemistry, basic description of the atom and its properties, periodic table, theory of chemical bonds, classification of bonds (covalent, ionic, hydrogen bridge), interaction between molecules. 2. Chemical reactions and their classification, energetic reaction coloration, course of reactions, catalysis. 3. Acid and base theory (Brønsted, Lewis), dissociation constant, pH, concentration expression, solubility product. Classification of solvents, their meaning and use, polarity, (a)protic solvents. 4. Fundamentals of nomenclature and reactivity of inorganic and organic compounds, types of reactions (oxidation, reduction, neutralization, substitution, addition, elimination). 5. Metal, semi-metal, alkaline metals, alkaline earth metals, definition, meaning, utilization (structure, conductivity, potential, etc.). Chemical processes in the production of iron, steel, metal alloys. Passivation and corrosion of metals (Fe, Al, Zn, Cu ...) 6. Chemical processes in the production and use of building materials: lime, cement, concrete (hardening), plaster, glass. 7. Chemistry of high-molecular substances (monomer, oligomer, polymer). Preparation, properties and utilization (packaging materials, plastics, insulation materials, paints, binders, sealants, rubber). 8. Colors and pigments. Design, production, division, utilization. Coloring and finishing of materials. 9. Fuels, raw material base (oil, natural gas, coal, renewable resources). Production of petrol and diesel (cracking), octane number, pollutants, emissions/immissions. 10. Overview of basic instrumentation in the chemical laboratory (principles). Study of structure of molecules (NMR, MS, IR, RTG ...) and materials surfaces (microscopy, AFM, SEM / TEM, XPS ...)
Literatura
    povinná literatura
  • PYTELA, Oldřich. Organická chemie. Názvoslovné a obecné principy (Bakalářský studijní program, I. Sešit). Univerzita Pardubice, 2005, 64 s. ISBN 80-7194-736-9
  • BUREŠ, Filip. Chemie materiálů. Studijní opora pro kombinovanou formu studia. VŠTE České Budějovice, 2018.
  • NÁDVORNÍK, Milan. Přípravný kurs pro studium obecné a anorganické chemie. Univerzita Pardubice, 2008, 78 s. ISBN 80-7194-535-8.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Prezentace na individuální téma814
Prezentace projektu810
Projekt samostatný18 
Příprava na průběžný test55
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál33
Příprava na závěrečný test1020
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 30 %
Zkouškový test studentů kombinované formy studia 100 %
Podmínky testu
First Test: maximum 30% (0-30 points). Final Test: maximum 70% (0-70 points). Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester. If the student does not reach 70 points, the student has the opportunity to apply for an oral examination in agreement with the teacher.
Další komentáře
Předmět je určen pouze pro samoplátce!.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/SA_CHS