doc. Ing. Petr Junga, Ph.D.

učo 22879, v.s.: 1200022879
Samostatný vědecký pracovník VŠTE