doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

učo 21537, v.s.: 1200021537
Docent Skupina Organizační kultura a kompetence VŠTE
Room N208
Areál Nemanická - budova N