prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

učo 31917, v.s.: 1160031917
Profesor Skupina Oceňování podniku VŠTE