prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

učo 30158, v.s.: 1170030158
Samostatný vědecký pracovník Správa ústavu ÚZO VŠTE