Milena Bigasová

učo 24926, v.s.: 1100024926
Pomocný pracovník menzy Menza VŠTE