prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

učo 24495, v.s.: 1190024495
Profesor Ústav znalectví a oceňování VŠTE