• 1.Co jsou to „Moji známí“?
  Údajů v IS VŠTE je mnoho, některé jsou veřejné, k jiným mají mít přístup jen určití lidé (např. studenti předmětu, pracovníci pracoviště, ...) – to nastavují pověřené osoby.

  U některých osobnějších údajů si však uživatelé sami chtějí nastavit skupinu osob, kterým je zpřístupní. Této skupině osob se říká „Moji známí“.

 • 2.Jak se někdo stane Mým známým?
  Jednoduše si přidáte buď vy jeho, nebo on vás mezi své známé. Vy můžete na jeho Osobní stránce (nebo on na vaší) kliknout na odkaz „Přidat k Mým známým“. Volbu potvrdíte kliknutím na odkaz „ano, opravdu požádat“. Dané osobě se poté odešle automatický e-mail, ve kterém nalezne odkaz do své agendy Moji známí. V sekci „Lidé, kteří požádali o to být Moji známí“ se mu nabídnou tlačítka „souhlasit“ a „zamítnout“. Aby byly dvě osoby sobě známé, musí s tím obě souhlasit. Známost je tedy nutné potvrdit kliknutím na odkaz „souhlasit“.

  O „známost“ můžete požádat i členy některého z vašich Kruhů, a to jak jednotlivě, tak i hromadně. V aplikaci

  Informační systém Absolventská síť (Lidé) Moji známí

  překliknete na odkaz „Seznam dle Kruhů lidí“ a pod Ostatní lidé v tomto kruhu kliknete na odkaz „Zobrazit je“. Poté si můžete vybrat jednotlivé osoby a požádat je jednotlivě o známost kliknutím na odkaz „požádat“ za jejich jménem. Lze požádat i všechny členy kruhu hromadně pomocí odkazu „Požádat hromadně v tomto kruhu“.

 • 3.Co mohou v IS VŠTE Moji známí vidět?
  Můžete nastavit, co se o vás vaši známí mohou dozvědět navíc oproti ostatním uživatelům:
  Kontakt pro Mé známé
  Na své Osobní stránce si můžete nastavit, jak vás mohou soukromě kontaktovat vaši známí, nikdo jiný soukromý kontakt neuvidí. Editaci kontaktu provedete v aplikaci:

  Informační systém (Lidé) Moje Osobní stránka
  na kartě Profil změňte v sekci „Kdy a ja mne kontaktovat“ Kontakt pro mé známé.

  Blog Vzkazy pro mé známé
  V blogu můžete své známé informovat o tom, co je ve vašem životě nového, např. po odchodu ze školy. Dále zde lze nastavit, kdo může blog číst a kdo může příspěvky komentovat. Blog založíte:

  Informační systém Setkávání (Blogy) Vzkazy pro Mé známé

  Úspěšní absolventi školy mohou blog založit pod rozcestníkem Absolvent

  Informační systém Absolventská síť (Moje) založit blog Vzkazy pro Mé známé

  Rozvrh studenta
  Zobrazování vašeho rozvrhu lze nastavit pro všechny uživatele přihlášené v IS VŠTE, jen pro Vaše známé nebo vůbec nezveřejňovat. Pokud zvolíte zveřejnění zobrazování rozvrhu „mým známým“, uvidí váš rozvrh pouze osoby z vaší skupiny Moji známí. Stejně tak si můžete prohlédnout i vy jejich rozvrh, pokud si jeho zobrazování nastavili stejně. Zobrazování rozvrhu nastavíte:

  Informační systém Lidé Moje Osobní stránka Editovat tuto mou Osobní stránku
  na kartě Studium pomocí odkazu „změnit“ u Rozvrhu studenta.
  Čas posledního přihlášení v IS VŠTE
  V rubrice naposledy v IS VŠTE na Osobní stránce u běžných uživatelů vidíte pouze přibližnou dobu jejich posledního přihlášení, např. „v posledním měsíci“. Vaši známí v seznamu osob na stránce Moji známí však u vás uvidí přesný čas vašeho posledního přihlášení do systému. Stejně tak i vy uvidíte přesný čas posledního přihlášení vašeho známého. Čas posledního přihlášení Vašich známých zjistíte v:

  Informační systém Setkávání (Lidé) Moji známí

  Úspěšní absolventi naleznou tyto informace pod rozcestníkem Absolvent

  Informační systém Absolventská síť (Lidé) Moji známí

  Seznam známých osoby
  Vaši známí se mohou podívat, kdo další patří do vaší skupiny Moji známí, a případně tyto osoby též požádat o známost. Stejně i vy uvidíte známé vašeho známého a můžete si je přidat mezi své známé.
  Tip

  Požádejte o známost známé vašeho známého přes jeho Osobní stránku a odkaz „Známí této osoby“ na kartě Profil. Zobrazíte si seznam jeho známých. O známost požádejte kliknutím na „(požádat)“ u vybrané osoby. Žádost potvrdíte kliknutím na „ano, opravdu požádat“, čímž se této osobě odešle automatický e-mail s vaší žádostí, aby ji mohla potvrdit/zamítnout.

  Komentáře
  Lze se podívat, jak jste vy nebo ostatní uživatelé okomentovali jiné osoby. Přidejte komentář k vašemu známému přes jeho Osobní stránku a odkaz „Komentáře“ na kartě Profil. Tím vstoupíte do formuláře na vepsání komentáře k vašemu známému. Zveřejnění komentáře provedete tlačítkem "Uložit".

  Oblíbené položky
  Můžete vaše známé upozornit na zajímavé položky v systému či se podívat, jaké položky zaujaly vaše známé. Označte si zajímavý předmět, zprávu na Vývěsce nebo diskusní příspěvek hvězdičkou. Podrobnější informace najdete v Nápovědě.

  Přehled označených položek pak najdete přes tyto odkazy:

  Informační systém Diskusní fóra Příspěvky označené hvězdičkou

  Informační systém Katalog předmětů Předměty s hvězdičkou

  Informační systém Vývěska sekce Zprávy s hvězdičkou

  Imatrikulační kruhy
  Týkají se aktuálních studentů školy. Jsou do nich řazeni studenti stejných bakalářských a magisterských oborů podle roku imatrikulace. Pokud např. váš spolužák nastoupil do školy na váš obor v jinou dobu, nebo máte známé na jiném oboru, pak si je můžete přidat mezi své známé, nebo vstoupit do imatrikulačního kruhu jejich ročníku či oni do vašeho. Prohlédněte si promoční kruhy vašeho známého přes jeho Osobní stránku a odkaz „Kruhy“ v kartě Profil. Kliknutím na název kruhu se zobrazí seznam osob v kruhu.

  Aktivita
  Vaši známí se mohou dozvědět, některé operace, které jste prováděli v poslední době v systému. Např. to, že jste si přidali další osobu mezi Své známé nebo jste provedli úpravy na své Osobní stránce.

  Aktivitu vašeho známého zjistíte na jeho Osobní stránce přes odkaz „Aktivita“ na kartě Profil. Nechte se pravidelně informovat o aktivitě známých e-mailem:

  Informační systém Setkávání Aktivita

  nebo

  Informační systém Absolventi Aktivita

  kliknutím na odkaz „změnit“ u jednotlivých položek přejdete do nastavení. Zvolíte, kde všude má být sledována aktivita i frekvenci zasílání informací. Zde lze zasílání informačního e-mailu o aktivitě též vypnout.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vsteis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.