• 1.Co jsou externí služby?
  Externí služby nabízí nástroje pro komunikaci a spolupráci, např. poštu, kalendář či prostor ke sdílení dokumentů. Prostřednictvím IS VŠTE můžete využívat externí službu Microsoft Office 365. Po zapnutí služby Microsoft Office 365 vám bude vytvořen účet se jménem učo@mail.vstecb.cz. Externí služby jsou dostupné bezplatně a jejich použití je dobrovolné.

 • 2.Jaké služby jsou dostupné přes Microsoft Office 365?
  Díky Microsoft Office 365 (O365) jsou dostupné tyto služby:
  Office Proplus – MS Office pro zaměstnance a studenty VŠTE
  Všichni studenti a zaměstnanci VŠTE využívající externí službu O365 (návod na zapnutí služby zde) mají možnost nainstalovat desktopovou verzi kancelářského balíku MS Office až na pět zařízení zdarma. Instalaci je možné provést na počítačích s operačním systémem Windows, Apple OS X či mobilních zařízeních s operačním systémem Android, Windows Phone či iOS. Balík MS Office obsahuje standardní aplikace včetně služeb Outlook, Access, Publisher a InfoPath. Po ukončení působení na VŠTE bude uživateli MS Office deaktivován a bude dostupný pouze v režimu s omezenou funkcionalitou. Instalaci MS Office na zařízení v majetku univerzity zajistí jako dosud na požádání pracovníci IT oddělení příslušných pracovišť.
  • Instalace – Instalační balíček naleznete po přihlášení do O365 na adrese https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx. Po přihlášení vaším O365 účtem do takto nainstalovaného MS Office, dojde k jeho aktivaci.
  • Aktivace – MS Office se automaticky jednou za 30 dnů reaktivuje. Je proto nutné zařízení v tomto intervalu připojit k internetu, jinak dojde k omezení funkčnosti.
  • Deaktivace – Deaktivace nepotřebných licencí se provádí na adrese https://portal.office.com/account/#installs. Stačí kliknout na „deaktivovat“ u vybraného zařízení.
  Exchange
  V rámci služby Exchange máte k dispozici poštu, kalendář a úkolovník. Exchange služby jsou dostupné pouze v případě, že si necháte přeposílat poštu z ISu do O365 (více v otázce Co znamená přijímat poštu mimo IS VŠTE?). V případě, že tak neučiníte, nebudou tyto služby v O365 účtu dostupné.
  Pošta
  E-mailová schránka s kapacitou 50 GB. Zde najdete e-maily doručené na váš univerzitní účet. Použití titulů v názvu schránky se řídí vaším nastavením v ISu.
  Kalendář
  Online kalendář s možností efektivního plánování schůzek a sdílení kalendáře s ostatními uživateli.
  Úkoly
  Správa úkolů je součástí webového rozhraní Outlooku.
  OneDrive
  Jde o soukromý webový disk nabízející 1 TB (kapacita není sdílena s Outlookem), který díky Office Web Apps umožňuje sdílení a vytváření dokumentů kompatibilních s MS Office.
  Office Web Apps
  Je webová obdoba kancelářského balíku MS Office. Konkrétně jde o: Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Slouží k vytváření a editaci dokumentů skrze webový prohlížeč bez nutnosti cokoli instalovat přičemž vytvořené dokumenty jsou plně kompatibilní s desktopovou verzí MS Office.
  Lidé
  Online adresář kontaktů. Navíc zde můžete vytvářet skupiny (Groups) pro snadnější spolupráci s kolegy. Skupiny umožňují hromadnou konverzaci, používání sdíleného úložiště dokumentů, OneNote bloku, kalendáře a Planner pro plánování úkolů.
  Skype for Business
  Skype for Business je multifunkční komunikační nástroj umožňující textový chat, audio i video hovory včetně sdílení plochy či použití virtuální tabule. Kromě desktopové či mobilní aplikace můžete použít i webovou verzi, která však nedisponuje všemi funkcemi. Webová verze je dostupná v rozhraní pošty v pravé horní části pod ikonou velkého písmene S. Návody pro desktopovou a mobilní verzi najdete v otázce Postupy pro stažení aplikace Skype for Business do počítače/mobilu. Aplikace bude plně funkční do 48 hodin od aktivace účtu (platí pro desktopové i webové rozhraní).

  Dostupná je také funkcionalita Skype For Business Web Scheduler umožňující pořádat konferenční hovory i s uživateli mimo O365, a to jen s využitím webového prohlížeče. Vedle klasických forem komunikace umožňuje i hlasování či sdílení desktopu nebo jen vybrané aplikace, materiálů, poznámek v OneNote, virtuální tabule či PowerPointové prezentace. Zakládat meetingy je možné na adrese https://sched.lync.com (po přihlášení do O365) nebo přímo z desktopové aplikace Skype For Business. V instruktážním videu (anglicky) je vidět, jak takový meeting může probíhat.

  Office Mobile
  Aplikace umožňuje čtení i editaci dokumentů na mobilních platformách Android, Windows Phone i iOS (možnost editace pouze pro iPhone, ne iPad).
  OneNote
  Aplikace pro správu poznámek a úkolů, lze použít na mobilních i desktopových platformách.
  Class Notebook
  OneNote blok uzpůsobený ke spolupráci mezi učiteli a studenty.

   Skládá se ze tří sekcí:
  • Poznámkové bloky studentů (soukromý prostor pro každého studenta).
  • Knihovna obsahu (slouží k publikování studijních materiálů pro studenty).
  • Prostor pro spolupráci (učitel i studenti mohou obsah společně upravovat).
  Více ve videu.
  Sway
  Nástroj pro tvorbu interaktivních prezentací. Prezentace jsou navíc responzivní pro snadnější prohlížení na mobilních zařízeních. Ukázka prezentace vytvořené ve Sway.
  Forms
  Nástroj pro tvorbu a vyhodnocování dotazníků/odpovědníků.
  Planner
  Nástroj pro plánování a organizaci soukromých i týmových úkolů. Stylem plánování se dá připodobnit ke službám jako Trello či Wunderlist.
  Yammer
  Školní komunitní síť.
  Delve
  Přehled dokumentů z celého Office 365, které by pro Vás podle Microsoftu mohly být zajímavé.

 • 3.Jak si externí služby zapnu/vypnu?
  Pro aktivaci externích služeb postupujte přes
  Informační systém Externí služby
  Zde u vybrané služby klikněte na „Zapnout“. Po zapnutí služby vám bude vytvořen účet (tato operace může trvat i několik minut). Odkazy na jednotlivé zapnuté služby najdete přímo na titulní stránce v odstavci „Externí služby“ nebo ve výše uvedené aplikaci.

  Pokud již účet nechcete využívat, klikněte u vybrané služby na „Vypnout“. Veškerá vaše data (účet, uložené e-maily, dokumenty a nastavení) budou smazána a nabízené služby vám již nebudou přístupné. Pokud jste v této službě přijímali poštu, bude automaticky nastaveno doručování do schránky v IS VŠTE.

  1 Zapnutí/vypnutí služby.

  2 Odkazy na jednotlivé služby.

 • 4.Co znamená přijímat poštu v externí službě?
  Pokud si nastavíte přijímání e-mailů v externí službě, nebudou vám již e-maily doručovány do schránky v IS VŠTE, ale přímo do externí služby. Jedná se o e-maily doručené na univerzitní adresu učo@mail.vstecb.cz nebo prezdivka@mail.vstecb.cz. Pod těmito adresami budou zprávy z externí služby i odesílány.

  Pro přijímání e-mailů v externí službě je nutné si nejprve zapnout služby externího systému na stránce

  Informační systém Externí služby
  u vybrané služby klikněte na odkaz „Chci přijímat e-maily v (...) pro IS VŠTE“ a volbu potvrďte.

  Do pošty v externí službě se dostanete prostřednictvím odkazu:

  Pokud máte v ISu nastaveno přeposílání doručených zpráv mimo IS, bude toto přesměrování zrušeno. V takovém případě vám nebudou dosud doručené zprávy do externího systému přeneseny, budou přístupné v místě doručení. Zprávy z období přijímání v určité službě vždy hledejte v ní (ne v aktuálně používané).

 • 5.Synchronizace klientů s Microsoft Office 365.
  Přístup pomocí technologie Outlook Anywhere (v případě mobilních platforem Exchange ActiveSync) umožňuje synchronizaci jak pošty, tak úkolů, kontaktů a kalendáře mezi všemi zařízeními uživatele.

  Návod pro Outlook 2007/2010/2013 ve Windows

  1. V počítači otevřete „Ovládací panely“ → Pošta (32-bit) → E-mailové účty... → Nový... – Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru → Microsoft Exchange nebo kompatibilní služba.
  2. Do pole „Server“ zadejte outlook.office365.com. Do pole „Uživatelské jméno“ zadejte login ve tvaru učo@mail.vstecb.cz nebo prezdivka@mail.vstecb.cz, pokud máte přezdívku nastavenou v Poště ISu jako adresu odesilatele.

  3. Dále zvolte možnost „Další nastavení“ a v záložce „Zabezpečení“ vyberte „Anonymní ověřování“.

  4. V záložce „Připojení“ zaškrtněte možnost „Připojit se k systému Microsoft Exchange pomocí protokolu HTTP“.
  5. Dále klikněte na „Nastavení proxy serveru Exchange...“ a do adresy opět zadejte outlook.office365.com. V nastavení ověřování proxy serveru zvolte možnost „Základní ověřování“. Potvrďte všechna okna a pokračujte kliknutím na „Další >“, po výzvě zadejte přihlašovací údaje do O365. Tedy učo@mail.vstecb.cz a sekundární heslo.

  Návody pro mobilní platformy

  Android
  1. V systémovém nastavení zvolte Účty a synchronizace → Přidat účet → Firemní (příp. Microsoft Exchange ActiveSync).
  2. Vyplňte následující položky:
   E-mailová adresa: učo@mail.vstecb.cz
   Doména: ponechte prázdné!
   Uživatelské jméno: učo@mail.vstecb.cz
   Heslo: sekundární heslo
   V sekci „Ruční nastavení“ zadejte do kolonky Server adresu outlook.office365.com
  3. Všechny požadavky potvrďte.

  Tip

  Připojení přes Android neumožňuje synchronizaci úkolů.

  Windows Phone
  1. V systémovém nastavení vyberte E-mail + účty.
  2. Vyberte přidat účet → rozšířená nastavení.
  3. Vyplňte emailovou adresu ve tvaru učo@mail.vstecb.cz a jako heslo použijte vaše sekundární heslo a potvrďte.
  4. Vyberte Exchange ActiveSync.
  5. Uživatelské jméno změňte na učo@mail.vstecb.cz, server nastavte na outlook.office365.com
  6. Průvodce ukončete stiskem přihlásit.
  7. Podrobnější nastavení synchronizace: v systémovém nastavení → E-mail + účty klepnout na nově přidaný účet a upravit jeho chování. Můžete upravit název, kdy se mají stahovat nové položky („při doručení položek“ znamená ihned), jak staré zprávy se mají stahovat a které typy položek se mají synchronizovat.
  iOS
  1. Zvolte Nastavení → Pošta, kontakty, kalendáře → Účty (Přidat účet) → MS Exchange
  2. Vyplňte následující položky:
   E-mailová adresa: uco@mail.vstecb.cz
   Server: outlook.office365.com
   Doména: ponechte prázdné!
   Uživatel: vyplňte znovu vaši e-mailovou adresu
   Heslo: sekundární heslo

  Pro přístup k poště a kalendáři v O365 můžete použít oficiální aplikaci OWA dostupnou v Apple iTunes. Po stažení a spuštění aplikace zadejte svoje přihlašovací údaje do O365 (učo@mail.vstecb.cz, sekundární heslo) a přihlaste se. Po zobrazení hlášení, že nastavení nelze nalézt, vyberte možnost „rozšířené“ a do pole server zadejte adresu outlook.office365.com.

  V případě přístupu přes mobilní zařízení může být v budoucnu vyžadováno bezpečnostní opatření např. zaheslování zařízení.

 • 6.Postupy pro stažení aplikace Skype for Business do počítače/mobilu.
  Pro stažení aplikace Skype for Business do počítače/mobilu postupujte následovně:
  Windows
  Klienta můžete stáhnout na této adrese https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx. Pokud máte nainstalován MS Office 2016 či novější, je Skype for Business již jeho součástí.

  Android
  Vstupte do Google Play a vyhledejte si aplikaci Skype for Business for Android.

  iPhone (iPad)
  1. Vstupte do App Store a vyhledejte aplikaci Skype for Business.
  2. Klikněte na tlačítko „Free (Zdarma)“ → zvolte možnost „Install“ → Vyplňte vaše App Store Apple ID a heslo. Ikonka aplikace se vám zobrazí na ploše a začne se instalovat.
  3. Po dokončení instalace můžete aplikaci spustit.

 • 7.Připojení k poště v Microsoft Office 365 prostřednictvím protokolu IMAP/POP/SMTP
  Pro nastavení služby použijte následující údaje. Přihlašovací údaje jsou stejné jak do O365.
  IMAP
  Server: outlook.office365.com
  Port: 993
  Zabezpečení spojení: SSL/TLS
  POP
  Server: outlook.office365.com
  Port: 995
  Zabezpečení spojení: SSL/TLS
  SMTP
  Server: smtp.office365.com
  Port: 587
  Zabezpečení spojení: TLS

 • 8.Jak přesunu poštu z Microsoft Office 365 zpět do pošty v ISu?
  Pro přesun je nutné mít oba mailboxy na jednom místě a poté přesunout obsah z jednoho do druhého. Pro tyto účely lze využít jednoho z poštovních desktopových klientů, jednotlivé kroky jsou popsány níže.

  Thunderbird (TB)
  1. Přidáme ISový mailbox
   • V nástrojové liště TB klikneme na Tools → Account Settings → Account Actions (vlevo dole) → Add Mail Account.
   • Proklikáme průvodce přidání mailboxu dle Nápovědy k Poště.
  2. Přidáme O365 mailbox
   • Stejný postup jako v případě přidání ISové pošty, jen pro nastavení použijeme návod pro připojení O365 mailboxu prostřednictvím protokolu IMAP.
    Tip

    Při pojmenování mailboxu doporučujeme přidat příponu O365 pro snadné odlišení.

  3. Přesuneme e-maily
   • V TB otevřeme O365 složku Inbox (Doručená pošta), označíme e-maily k přesunutí (můžeme i všechny pomocí CTRL + A) a přesuneme je tahem myši do odpovídající složky ISového mailboxu, stejně jako bychom přetahovali například soubory z jedné složky do jiné.

  1 Označené e-maily přetáhněte do mailboxu vlevo.

  Outlook
  1. Přidáme ISový mailbox
   • V Outlooku klikneme na Soubor (File) vlevo nahoře → Přidat účet (Add Account).
   • Proklikáme průvodce přidání mailboxu dle Nápovědy k Poště.
  2. Přidáme O365 mailbox
   • Stejný postup jako v případě přidání ISové pošty, jen pro nastavení použijeme návod pro připojení O365 mailboxu prostřednictvím protokolu IMAP.
  3. Přesuneme e-maily
   • V Outlooku otevřeme O365 složku Doručená pošta (Inbox), označíme e-maily k přesunutí (můžeme i všechny pomocí CTRL + A) a přesuneme je tahem myši do odpovídající složky ISového mailboxu, stejně jako bychom přetahovali například soubory z jedné složky do jiné.

  1 Označené e-maily přetáhněte do mailboxu vlevo.

  Pozor

  V různých verzích klientů se může postup mírně lišit.

 • 9.Co se stane s mým účtem po skončení studia/ukončení zaměstnaneckého poměru?
  Platnost externích služeb najdete v Nápovědě Přístup k systému.

 • 10.Jaké jsou podmínky používání externích služeb ISu?
  Externí služby ISu zpřístupnili vývojáři IS VŠTE svým uživatelům ke zvýšení komfortu používání IS VŠTE.

  Externí služby ISu jsou služby, které škole poskytuje externí subjekt (např. společnost Google nebo Microsoft). Protože nelze vyloučit, že se podmínky poskytování služby externím subjektem v budoucnosti změní, nemůže IS VŠTE ani škola garantovat dostupnost služeb kdykoli v budoucnosti.

  Případná změna smluvních podmínek ze strany externích poskytovatelů služeb může vyvolat ukončení podpory poskytování služeb. IS VŠTE ani škola nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených v externích službách nebo za jinou újmu způsobenou (ne)poskytováním externích služeb.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vsteis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.