VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01D401


  • doc. Ing. Petr Junga, Ph.D. (Skupina Oceňování podniku)
  • Ing. Eva Kalinová, tel. 387842114 (Skupina Podniková ekonomika)
  • prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. (Skupina Podniková ekonomika)
  • Ing. Róbert Kuchár, Ph.D. (Skupina Finance + účetnictví)
  • Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (Skupina Podniková ekonomika)
  • doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. (Skupina Podniková ekonomika)
  • Mgr. Petr Šuleř, PhD. (Skupina Finance + účetnictví)
  • Ing. Libor Votava, Ph.D. (Skupina Ekonomie)