VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01D202L


  • Ing. Roman Danel, Ph.D. (Katedra strojírenství)
  • PaedDr. Ing. Daniel Kučerka, PhD. (Katedra strojírenství)
  • prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. (Katedra strojírenství)
  • prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. (Katedra strojírenství)
  • Ing. Michal Řepka, Ph.D. (Katedra strojírenství)
  • prof. RNDr. Vladimír Šepeľák, DrSc. (Katedra strojírenství)