Areál Nemanická - budova NN216


  • Ing. Kristina Kabourková, tel. 387842107 (Skupina Účetnictví)
  • doc. Ing. Eva Ružinská, PhD., MBA, tel. 387 842 107 (Katedra řízení lidských zdrojů)
  • doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý, CSc., tel. 387 842 107 (Katedra řízení lidských zdrojů)